YÖNETİM
   Yönetim
   Genel Merkez
   İl Yönetimi
   Okul Temsilcileri
   İlçe Temsilcileri
   İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu

  DERNEĞİMİZ
   Hesap Numaramız
   Öğ-Der Tanıtım Filmi
   Niçin Öğ-Der?
   Kurucular
   Tüzük
   Üyelik Kaydı
   Şuur nedir?
   Basında Öğ-Der

  YÖNETMELİKLER
   Sınavlarda görev alanlarla ilgili yönetmelik.
   Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliği
   Yaygın Eğitim Kurumları
   Orta Öğretim Kurumları
   Eğitim Müfettişleri
   Atama ve Yer Değiştirme
   Okul Aile Birliği
   Özel Eğitim kurumları
   Atama ve Yer Değiştirme
   İlköğretim Kurumları

  EĞİTİM
   Anne-Baba Eğitimi
   Öğretmen Eğitimi
   Gençliğin Eğitimi
   Çocuk Eğitimi
   Kişisel Gelişim

  MEDYA
   Gazete Manşetleri
   Fotoğraf Galerisi
   Videolar

  ÖĞRETMENLER
   Tarih Dersi Dökümanları
   Peygamberimizin Eğitim Metodu
   İslamın İlk Öğretmenleri
   Erzurum'un Alimleri
   Eğitim Dökümanları
   Öğretmen Notları

  EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
   Çözüm Önerilerimiz
   Eğitim sorunları

  SOSYAL KULÜP DOSYALARI
   Beden Eğitimi
   TARİH

  ZÜMRE TOPLANTILARI
   SEÇMELİ DERSLER
   TÜRKÇE
   BİYOLOJİ
   FİZİK ZÜMRE TOPLANTISI
   FELSEFE GRUBU ZÜMRE TOPLANTISI
   İngilizce
   MATEMATİK ZÜMRE TOPLANTILARI
   EDEBİYAT ZÜMRE TOPLANTILARI
   COĞRAFYA ZÜMRE TOPLANTILARI
   TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI
   BEDEN EĞİTİMİ

  YAZILI SINAV SORULARI
   DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
   İLKOKUL 4. SINIF YAZILAR
   Türkçe
   Arapça
   Kuran-ı Kerim
   Temel Dini Bilgiler
   Hz Muhammedin Hayatı
   Tarih

  SINAVLAR
   Tarih Testleri
   KPSS NOTLARI
   Şube Müdürlüğü Sınavı
   OSYM 2013 Sınav Takvimi
   2011 LYS Erzurum lise Başarı
   DGS SORU VE CEVAPLARI
   ALES Soru ve Cevapları
   LYS Soru ve Cevapları
   YGS Soru ve Cevapları
   SBS Soru ve Cevapları

  YILLIK PLANLAR
   FELSEFE GRUBU
   SEÇMELİ DERSLER
   FİZİK
   BEDEN EĞİTİMİ
   Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
   TARİH DERSİ

  İLAHİLER VE EZGİLER
   Esma'ül Hüsna-Allah(cc)'ın Güzel İsimleri
   Dua Dinle
   Çocuk İlahileri
   İLAHİ DİNLE
   D.Ali Erzincanlı

  ÖRNEK HAYATLAR
   İmam-ı Buhari
   İmamı Maturidi
   İmam-ı Rabbani
   Abdulkadir Geylani
   Merkez Efendi
   İmam-ı Azam Ebu Hanife
   Şahı Nakşibendi
   Prof.Dr Necmeddin Erbakan
   Mehmet Akif Ersoy
   Necip Fazıl Kısakürek
   Bediüüzaman Said-i Nursi(ks)
   Süleyman Hilmi Tunahan (ks)

  OSMANLICA DERSLERİ
   Osmanlıca Öğrenmeye Giriş

  SÜRELER DİNLE
   Fetih Süresi
   Mülk Süresi
   Nebe Süresi
   Yasin Süresi

  HELAL GIDA BİLİNCİ
   Katkı Maddeleri
   UZMAN GÖRÜŞLERİ

TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 9 .SINIF 1. YAZILI SINAVI SORULARI
11260 defa okundu.
2012-2013 ………… LİSESİ   SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ   9 .SINIF 1. YAZILI


1)   Allah’ın  Birliğine  İnanıp  Ona  Ortak  Koşmamak, Yalnızca  O’na  Kulluk  Edip,  Sadece  Ondan  Yardım  Dilemek Anlamına  Gelen  Kelime  Aşağıdakilerden  Hangisidir?

 A) Ahiret       B) Tevhid          C) Fıtrat         D) Nübüvvet              

 

2) .……… insanın doğuştan getirdiği Allah’a inanma ve bağlanma ihtiyacını ifade eden bir kavramdır. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

a) Tevhid b) Adalet c) İnsan d) Fıtrat

 

3) “Ey imanedenler! Hep birlikte barış (İslam) içinde olun. Sakın ………. Peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”

Ayeti Kerimede ki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A)İnsanların B) Cinlerin D)Meleklerin E) Şeytanın

 

4) İslam dini dünyada insan hayatı için büyük anlamlar ifade eden beş değerin korunmasını amaçlar.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden değildir?

A)    Din  B)Can    C) Akıl    D) Tabu

 

5) “Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver.”  Yine bir başka ayette de “Allah’ın sana verdiği imkânlar içinde ahiret mutluluğunu kazanmaya çalış, fakat dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas s,77. ayet.) Bu konuda Hz. Muhammed de şöyle buyurmuştur: “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış! ”Hadisi Şerif

Yukarıdaki ayet ve hadislerde anlatılmak istenen nedir?

A) Sadece ahiret için çalışmalıyız

B)Sadece dünya için çalışmalıyız

C) Ahiret içinde dünya içinde çalışmalıyız

D) Kendimiz için çalışmalıyız.

 

6) Hz. Muhammed ’e güvenilir bir insan olmasından dolayı ne ad verilmiştir?

a)Rasülullah b)Muhammed’ül-Emin

 c)Hatemün Nebid) Habibullah

 

7) İslamın bilime önem verdiğini aşağıdaki ayetlerden hangisi ile anlıyoruz?

a) Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?

 b) Allah temizlenenleri sever.

c) Hamd Alemlerin Rabbı olan Allahadır.

d) Allah sabredenlerle beraberdir.

 

8) Aşağıdakilerden hangisi vahyin kelime anlamlarından değildir?

 A)hızlı ve gizli işaret etmek    B) gizlice söz söylemek,

C) ilham                                    D)Yüksek sesle konuşmak

 

9) Aşağıdakilerden hangisi Kuranı Kerim’in diğer isimlerinden değildir.

A)    el-Furkân     B)el –Mesânî   C) Hamd     D)Hüdâ

10) ..………….. insanları akıl ve iradeleriyle dünyada iyiliğe, ahirette de mutluluğa götürmeyi amaçlayan yoldur, ilahi kurallar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne gelmelidir?

a) Bilim b) Akıl c) Din d) İman

 

11) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın üzerinde durduğu ilkelerden biri değildir?

a) Tevhid b)Peygamberlik c) Mevlit d) Ahiret

 

12) Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerden değildir?

a)İslam b)Yahudilik c)Mecusilikd)Hristiyanlık

 

13).………… Allah’ın Cebrail (a.s.) vasıtasıyla peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklar bütünüdür. Boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

a) Vahiy b) Akıl c) Tevhid d) Cennet

 

14) Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir düşüncedir?

a) İnsan aklıyla düşünür, iyiyi kötüden ayırt edebilir.

b) Akıl vahye göre sınırlı bilgiler içerir.

c) İslam dini insanın yaratılışına en uygun dindir.

d) İbadetle ilgili konuları kendi aklımızla bulabiliriz.

 

15) Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin üzerinde durduğu belli başlı ilkelerdendir?

a) İnançla ilgili konular b)İbadetlerle ilgili konular

c) Ahlakla ilgili konular d) Hepsi

 

16)Aşğıdakilerden hangisi İslam Dininin evrensel özelliklerinden değildir?

A)İslam, hükümleri tüm zamanlar için geçerli olan bir dindir.

B) İslam’ın kuralları belirli bir bölge (Asya –Afrika) için geçerlidir

C) İslam’ın kuralları dünyanın her yerinde yaşayan insanlar için geçerlidir

D)İslam tüm insanlara gönderilmesidir

Test soruları her biri 4 er puandır.

17) Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.6 Puan

Ayetlerin birleşiminden meydana gelen bölümlere ………… denir

Kutsal kitabımızın tümüne de ………..” denilmiştir.

Kur’an- Kerim’de toplam …………. sure vardır.

Sure  geçişlerinde …………. Vardır

En uzun süre……………. En kısa sure ise………………si dir.

 

18) Kuranı Kerimin özelliklerinden  beşini yazarak açıklayınız..(5 Puan)

 

19) İmanın ve İslamın şartlarını yazınız.11 puan

 

20) İhlas ve Fatiha suresini 4+5 puan

Ve Tahiyyat duasını       5 puan

 

BAŞARILAR DİLERİM        

 Ogder Erzurum Subesi Ayazpasa Mah. Gurcukapi is Merkezi Gurcukapi Camii Karsisi Kat : 7 Yakutiye/Erzurum
Her hakki saklidir. 2012 -  Yazilim: Ogder Erzurum