YÖNETİM
   Yönetim
   Genel Merkez
   İl Yönetimi
   Okul Temsilcileri
   İlçe Temsilcileri
   İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu

  DERNEĞİMİZ
   Hesap Numaramız
   Öğ-Der Tanıtım Filmi
   Niçin Öğ-Der?
   Kurucular
   Tüzük
   Üyelik Kaydı
   Şuur nedir?
   Basında Öğ-Der

  YÖNETMELİKLER
   Sınavlarda görev alanlarla ilgili yönetmelik.
   Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliği
   Yaygın Eğitim Kurumları
   Orta Öğretim Kurumları
   Eğitim Müfettişleri
   Atama ve Yer Değiştirme
   Okul Aile Birliği
   Özel Eğitim kurumları
   Atama ve Yer Değiştirme
   İlköğretim Kurumları

  EĞİTİM
   Anne-Baba Eğitimi
   Öğretmen Eğitimi
   Gençliğin Eğitimi
   Çocuk Eğitimi
   Kişisel Gelişim

  MEDYA
   Gazete Manşetleri
   Fotoğraf Galerisi
   Videolar

  ÖĞRETMENLER
   Tarih Dersi Dökümanları
   Peygamberimizin Eğitim Metodu
   İslamın İlk Öğretmenleri
   Erzurum'un Alimleri
   Eğitim Dökümanları
   Öğretmen Notları

  EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
   Çözüm Önerilerimiz
   Eğitim sorunları

  SOSYAL KULÜP DOSYALARI
   Beden Eğitimi
   TARİH

  ZÜMRE TOPLANTILARI
   SEÇMELİ DERSLER
   TÜRKÇE
   BİYOLOJİ
   FİZİK ZÜMRE TOPLANTISI
   FELSEFE GRUBU ZÜMRE TOPLANTISI
   İngilizce
   MATEMATİK ZÜMRE TOPLANTILARI
   EDEBİYAT ZÜMRE TOPLANTILARI
   COĞRAFYA ZÜMRE TOPLANTILARI
   TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI
   BEDEN EĞİTİMİ

  YAZILI SINAV SORULARI
   DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
   İLKOKUL 4. SINIF YAZILAR
   Türkçe
   Arapça
   Kuran-ı Kerim
   Temel Dini Bilgiler
   Hz Muhammedin Hayatı
   Tarih

  SINAVLAR
   Tarih Testleri
   KPSS NOTLARI
   Şube Müdürlüğü Sınavı
   OSYM 2013 Sınav Takvimi
   2011 LYS Erzurum lise Başarı
   DGS SORU VE CEVAPLARI
   ALES Soru ve Cevapları
   LYS Soru ve Cevapları
   YGS Soru ve Cevapları
   SBS Soru ve Cevapları

  YILLIK PLANLAR
   FELSEFE GRUBU
   SEÇMELİ DERSLER
   FİZİK
   BEDEN EĞİTİMİ
   Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
   TARİH DERSİ

  İLAHİLER VE EZGİLER
   Esma'ül Hüsna-Allah(cc)'ın Güzel İsimleri
   Dua Dinle
   Çocuk İlahileri
   İLAHİ DİNLE
   D.Ali Erzincanlı

  ÖRNEK HAYATLAR
   İmam-ı Buhari
   İmamı Maturidi
   İmam-ı Rabbani
   Abdulkadir Geylani
   Merkez Efendi
   İmam-ı Azam Ebu Hanife
   Şahı Nakşibendi
   Prof.Dr Necmeddin Erbakan
   Mehmet Akif Ersoy
   Necip Fazıl Kısakürek
   Bediüüzaman Said-i Nursi(ks)
   Süleyman Hilmi Tunahan (ks)

  OSMANLICA DERSLERİ
   Osmanlıca Öğrenmeye Giriş

  SÜRELER DİNLE
   Fetih Süresi
   Mülk Süresi
   Nebe Süresi
   Yasin Süresi

  HELAL GIDA BİLİNCİ
   Katkı Maddeleri
   UZMAN GÖRÜŞLERİ

KURAN-I KERİM DERSİ 9.SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI
3137 defa okundu.
ORTAÖĞRETİM

KUR’AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar)

ÖĞRETİM PROGRAMI

2

1.GİRİŞ Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslamtoplumlarının temel referansı olan Kur’an-ı Kerim indirilişinden itibaren tümMüslümanların başucu kitabı olmuştur. Kur’an’ı Kerim’in dili, anadilleri neolursa olsun Müslümanları birleştiren ana unsurdur. Kültürümüzde de Kur’an-ıKerim’e özel bir değer verilmiştir. İslam’ın yaşanması, Kur’an-ı Kerim’ininanç, ibadet, ahlak ve gündelik yaşamla ilgili kurallarının öğrenilmesinebağlıdır. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim’in gerek lafız yönüyle, gerekse anlamcaöğrenilmesi esastır. Hz.Muhammed’e indirilen son ilahi kitabın dili Arapçadır.Kur’an-ı Kerim’i doğru okuyabilmek önemlidir ve en başta bu dilin alfabesiniöğrenmekle mümkündür. Örneğin Namazın farzlarından biri “Kıraat”tir. Namazibadetinin geçerli olması kıraatın düzgün olmasına bağlıdır. Bu durum Kur’an-ıKerim’in yüzünden doğru okunmasının önemli olduğunu gösterir. Bundan dolayıHz.Muhammed’den günümüze tüm Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’i indirildiği biçimde,harflerin telaffuz şekilleri ve tecvid kurallarına uygun öğrenmeye ve okumayadikkat etmişlerdir. Müslüman bireylerin Kur’an-ı Kerim’i güzel okumabecerilerini geliştirmek için modern eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılmasıkaçınılmazdır. İbadet ve dini törenlerin ayrılmaz parçası Kur’an-ı Kerim’dir.İbadetlerin istenilen şekilde yerine getirilebilmesi için Kur’an-ı Kerim’intecvid kurallarına uygun olarak okunması, bazı sure ve ayetlerin ezberlenmesigerekmektedir. Kur’an-ı Kerim anlaşılması için gönderilen bir kitaptır.Mesajını anlamadan sadece yüzünden ve ezbere okumak Kur’an-ı Kerim’in indirilişamacıyla uyuşmamaktadır. Bu nedenle anlamının öğrenilmesi ve mesajınınkavranması da önemlidir. 2.GENEL AMAÇLAR Kur’an-ı Kerim dersi öğretimprogramıyla öğrencilerin;

• Kur’an-ı Kerim’in hayatımızdaki yerini fark etmeleri,

• Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumaları,

• Bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarakezberlemeleri,

• Kur’an-ı Kerim’in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları,

• Kur’an-ı Kerim’i severek ve isteyerek okuma, anlama veezberlemeleri amaçlanmaktadır.

3. PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN İLKE VE AÇIKLAMALAR

1. Ünite ve kazanımlar, Kur’an-ı Kerim dersi öğretimprogramı genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde farklı öğrenme alanlarınaayrılarak belirlenmiştir.

2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerinişleniş sırası programda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerinceöğrenci seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.

3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımları edinmeyeuygun görsel, işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır.

3

4. Tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde konuların öğrencileresevdirilerek öğretilmesi esastır.

5. Kuran-ı Kerim’i anlamaya dönük çalışmalarda öğrencilerinKuran-ı Kerim’in mealini okumaya, kullanmaya, ayet mealleri arasında bağkurmaya özendirilmesi önemlidir.

6. Kur’an-ı Kerim okurken hatalı okumaların önlenmesi içinezberlenecek ayet ve sureler, öğrencilere telaffuzu düzgün hafızlardandinletilebilir.

7. Kur’an-ı Kerim’i anlamaya dönük çalışmalarda dersöncesinde farklı meallerden, işlenecek ayetler okunup öğrenciler düşünmeyeteşvik edilebilir.

8. Sınıf içerisindeki öğrencilerin telaffuz ve güzel okumabecerileri birbirinden farklı olabilir. Bu kişisel farklılıklar göz önündetutulup zorlaştırıcı değil, Kuran okumayı sevdirmeye dönük bir tutumsergilenmeli ve değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır.

9. 10-11-12.sınıflarda öğrenim gören ve Kur’an-ı Kerimokumayı bilmeyen bir öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 9. sınıf öğretimprogramında yer alan “Kur’an-ı Kerim’i Okumaya Giriş” ünitesi uygulanır.Öğrenci Kur’an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra kendi sınıfına ait öğretimprogramına devam eder.

4

4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Temel İlkeler Ölçme vedeğerlendirme programın genel amaçları, kazanımları, içeriği, öğrenme-öğretmesüreciyle birlikte dinamik bir bütünün önemli bir parçasıdır. Bu derste kullanılacakölçme ve değerlendirme etkinlikleri öğrencilerin ilgili temel kavram veilkeleri anlama düzeylerini ölçmenin yanında, sahip oldukları değerleri veaktif katılım becerilerini de ölçmeye yönelik olmalıdır. Bu nedenle, öğrenmeöğretme sürecinin başlangıcında ölçme değerlendirme etkinlikleri öğrenmeetkinlikleriyle birlikte planlanmalıdır. Etkili bir ölçme değerlendirmeplanlaması yapabilmek için öncelikle ölçmenin niçin, hangi amaç için yapıldığıaçık ve net olarak tanımlanmalıdır. Ardından sırasıyla hangi özelliklerinölçüleceği, belirlenen bu özelliklerin nasıl ölçüleceği, hangi yöntem vetekniklerin kullanılacağının belirlenmesi gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirmesürecinin, öğrencide gereksiz endişe ve korku yaratmamasına dikkat edilmelidir.Ölçme ve değerlendirme süreci hazırlanırken temel bazı ilkelerden hareketedilmelidir. Bu temel ilkeler; amaç ve kazanımlarla uyumlu olma,öğrenme-öğretme süreciyle bütünlük (Süreci değerlendirme), ölçme araçlarındaçeşitlilik, kendini değerlendirme, bireysel farklılıklardır. Bu temel ilkeleraşağıda kısaca açıklanmıştır. 1. Amaç ve kazanımlarla uyumlu olma: Bu dersteölçme ve değerlendirmenin temel amacı, dersin genel amaç ve kazanımlarındabelirtilen özelliklerle uyumlu olarak belirlenen bilgi, değer ve becerilerinkazanılma sürecindeki ilerlemeleri ölçmeye yönelik olmalıdır. Kullanılacakölçme etkinlikleri değer ve becerilerin ölçülmesine odaklı olmalıdır. 2.Öğrenme-öğretme süreciyle bütünlük (Süreci değerlendirme): Ölçme vedeğerlendirme sadece belirlenen kazanımlara ne kadar ulaşıldığını belirlemeyedeğil kazanımlara ulaşmak için yapılan öğrenme sürecini desteklemek vegeliştirmek amacına da hizmet etmelidir. Bu açıdan ölçme sonunda elde edilenveriler, bu dersteki öğrenmenin geliştirilmesi için değerli bir geri bildirimolarak kullanılmalıdır. Bu geri bildirim yalnızca öğretmenin öğretiminetkinliğini artırmak için değil aynı zamanda öğrencilerle de paylaşılmasıgereken bir bilgi olarak değerlendirilmelidir. Böylece öğrenciler dersinkazanımlarıyla ilgili kendi gelişmelerini fark etme fırsatına sahipolacaklardır. 3. Ölçme araçlarında çeşitlilik: Bu derste öğrencilerekazandırılması hedeflenen özellikler bilgi, değer ve beceriler gibi birbirindenoldukça farklı özelliklerdir. Bu özelliklerin sadece bir çeşit ölçme yöntemiyleölçülmesi yeterli olmayabilir. Hatta bazı durumlarda aynı özelliği ölçmek içinbile çeşitli yöntemlerle bilgi toplamak gerekebilir. 4. Kendini değerlendirme:Öğrenciler, ölçme ve değerlendirme sürecinde öğretmenin ortağı olmalıdır. Öğrencilerinkendilerini değerlendirmesi, derste motivasyonlarını artırabilir. Bu anlamdaöğrencilerin ölçme ve değerlendirme sürecine katılımlarını destekleyenaraçların kullanımı öğrencilerin öğrendikleri bilgiler ve kazandıkları değer vebeceriler hakkında yansıtıcı düşünmelerine fırsat verecektir. Öğrencilerin buyansıtıcı düşünmelerini yazılı olarak yapmaları ve dosyalarında saklamalarıistenebilir. 5. Bireysel farklılıklar: Öğrencilerin öğrenme stilleri, çokluzekâ alanları gibi öğrenme öğretme sürecinde dikkat edilmesi gereken bireyselfarklılıklar, ölçme değerlendirme sürecinde de dikkate alınması gerekir.

Çağdaş ölçme ve değerlendirme anlayışı tüm öğrencileri aynıgörüp aynı standartlar açısından değerlendirmek yerine, onların başlangıç vesonuç düzeylerini dikkate alarak aradaki gelişime odaklanmayı gerektirir. Bunedenle bu derste öğrencilere ilgi ve yeteneklerine göre farklı görevlerverilebilir.

5

5. ORTAÖĞRETİM KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI VE SÜRELERİ

9. SINIF

ÜNİTELER

KAZANIM SAYILARI

DERS SAATİ

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

8

30

KUR'AN-I KERİM'İ OKUMAYA GİRİŞ

12

42

TOPLAM

20

72

10. SINIF

ÜNİTELER

KAZANIM SAYILARI

DERS SAATİ

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

8

30

KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

6

42

TOPLAM

14

72

11. SINIF

ÜNİTELER

KAZANIM SAYILARI

DERS SAATİ

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

9

30

KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

6

42

TOPLAM

15

72

12. SINIF

ÜNİTELER

KAZANIM SAYILARI

DERS SAATİ

KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

8

30

KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

8

42

TOPLAM

16

72

6. ORTAÖĞRETİM KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖREHAZIRLANACAK DERS KİTABI FORMA SAYILARI

SINIF

KİTAP BOYUTU

FORMA SAYISI

9. SINIF

19.5 x 27.5

8-12

10.SINIF

19.5 x 27.5

8-12

11.SINIF

19.5 x 27.5

8-12

12.SINIF

19.5 x 27.5

8-12

6

7. ORTAÖĞRETİM KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ÖĞRENME ALANLARI

ÜNİTELER

9.SINIF 1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

10. SINIF 1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

11. SINIF 1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

12. SINIF 1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

KUR’AN-I KERİM VE MESAJI

I. K.KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

1. Kur’an-ı Kerim’in üstünlüğü 2. Kur'an’ın Diğer İsimleri3. Surelerin İsimleri

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri 2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minunSuresi 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80) 4. Kur'an KavramlarınıÖğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet

I. MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.MekkeDönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri 2.Medine Dönemi Ayetlerinin TemelÖzellikleri

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: Kur'an'da İnsan Tipleri 2. Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi 3.Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Taha 25-28) 4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum:Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar

I. K. KERİM’İN ANLAŞILMASI 1. K. Kerim'in İndiği Ortam

2. K. Kerim'e Bütüncül Yaklaşım

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: Hz. Musa ve Toplumu 2. Sureleri Tanıyorum: Yasin Suresi 3. Kur’an’danDualar Öğreniyorum (Ahkaf 15) 4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum: Davet, Emir,Nehiy, Hidayet

I. KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA 1. K. Kerim'i Anlamada Hz.Peygamber'in Yeri 2. Meal ve Tefsirlerden Yararlanma İlkeleri II. KUR’AN’INMESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan ve Toplum: Hz. İsa ve Toplumu

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Araf 151) 4. Kur'anKavramlarını Öğreniyorum: Veli, Adalet, Zulüm, Şefaat

7

ÖĞRENME ALANLARI

ÜNİTELER

9.SINIF 2. ÜNİTE: KUR'AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ

10.SINIF 2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

11.SINIF 2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

12.SINIF 2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

KUR’AN-I KERİM’İ OKUMA VE EZBERLEME

I. KUR’AN-I KERİMİ OKUMA 1. Harfler ve Özellikleri 1.1.Harfler ve İsimleri 1.2. Harflerin Yazılışları

1.3. Harflerin Mahreçleri

1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler 2. Harflerin Okunuşu 2.1.Harekeler: Üstün, Esre, Ötre 2.2. Cezim (Sükun)

2.3. Şedde

2.4. Tenvin

2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya

2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif 2.7. Uzatma(Asar-Çeker) İşareti 3. Okunuşla İlgili Özel Durumlar 3.1. Elif Lam TakısınınOkunuşu 3.2. Zamir ve Okunuşu 3.3. Med-Kasr Kelimeleri 3.4. Okunmayan Elif

3.5. Hurûf-ı Mukataa II. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Âl-i İmran Suresi 1-15 sayfalar

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. Âl-i İmran Suresi ( 16-28sayfalar) 2. Ahzab Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ 1. Uzatma (Med) ve Çeşitleri 1.1. Medd-iTabiî 1.2. Medd-i Muttasıl

1.3. Medd-i Munfasıl

1.4. Medd-i Ârız 1.5. Medd-i Lâzım 1.6. Medd-i Lîn

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. Maide Suresi ( 1-15 sayfalar)2. Muhammed Suresi 3. Hadid Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ 1. Tenvin ve Sakin Nun 2. İhfa 3. İzhar

4. İklab

5. İdgamlar 5.1. İdgam-ı Mea’l-gunne 5.2. İdgam-ı Bila-gunne

5.3. İdgam-ı Misleyn

5.4. İdgam-ı Mütecaniseyn

5.5. İdgam-ı Mütekaribeyn 5.6. İdgam-ı Şemsiye 5.7. İdgam-ıKameriye

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. İsra Suresi 2. Muminun Suresi

3. Kasas Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ 1. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri

2. Kalkale

3. Ra’nın Hükümleri 4. Lafzatullah’taki lam harfinin Okunuşu

5. Sekte

6. Vakıf, İbtida, Vasıl ve İşaretleri

7. Secde Ayetleri ve İşareti

8

ÖĞRENME ALANLARI

ÜNİTELER

9.SINIF

10.SINIF

11.SINIF

12.SINIF

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI 1. Kur’an’ıAnlayarak Okumanın Amacı 2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri 3.İhlâs Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 4. Kevser Suresini ve AnlamınıÖğreniyorum

5. Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

6. Ayet-el Kürsi’ni ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI 1. NasSuresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Tebbet Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 5. Bakara SuresininSon İki Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 285-286 )

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI 1.KafirunSuresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Kureyş Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Mâun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 5. Haşr SuresininSon üç Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum (Haşr 23-24-25)

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI

1. Asr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 2. Kadir Suresini veAnlamını Öğreniyorum

9

8. ORTAÖĞRETİM 9.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIÜNİTE VE KONULAR

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

2. ÜNİTE: KUR'AN-I KERİM'İ OKUMAYA GİRİŞ

I. K.KERİM’İN ÖZELLİKLERİ

1. Kur’an-ı Kerim’in üstünlüğü 2. Kur'an'ın Diğer İsimleri3. Surelerin İsimleri

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri 2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minunSuresi 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (İsra 80) 4. Kur'an KavramlarınıÖğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet

I. KUR’AN-I KERİM'İ OKUMAYI ÖĞRENİYORUZ 1. Harfler veÖzellikleri 1.1. Harfler ve İsimleri 1.2. Harflerin Yazılışları

1.3. Harflerin Mahreçleri

1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler 2. Harflerin Okunuşu 2.1.Harekeler: Üstün, Esre, Ötre 2.2. Cezim (Sükun)

2.3. Şedde

2.4. Tenvin

2.5. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya

2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif 2.7. Uzatma(Asar-Çeker) İşareti 3. Okunuşla İlgili Özel Durumlar 3.1. Elif Lam TakısınınOkunuşu 3.2. Zamir ve Okunuşu 3.3. Med-Kasr Kelimeleri 3.4. Okunmayan Elif

3.5. Hurûf-ı Mukataa II. OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Bakara Suresi 1-15 sayfalar

III. EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI 1. Kur’an’ı AnlayarakOkumanın Amacı 2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri 3. İhlâsSuresini ve Anlamını Öğreniyorum 4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

6. Ayet-el Kürsi’ni ve Anlamını Öğreniyorum ( Bakara 255 )

10

9. ORTAÖĞRETİM 9.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMIÜNİTE, KONULAR, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM VE MESAJI

9. SINIF

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. KUR'AN-I KERİM'İN ÖZELLİKLERİ 1. Kur'an-ı Kerim'inÖzgünlüğü 2. Kur'an'ın Diğer İsimleri 3. Surelerin İsimleri

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kur'an-ı Kerim'in diğerkutsal kitaplardan ayrılan yönlerini fark eder. 2. Kur'an-ı Kerim'in özgünyapısını kavrar. 3. Kur'an-ı Kerim'in diğer isimlerinin anlamlarını ve içerikleilişkisini açıklar. 4. Sure isimlerinin anlamlarını kavrar.

Genel hatlarıyla Kur’an ve surelerinin tanıtımıyapılacaktır. Surelerin İsimleri konusu ele alınırken sureler hakkında genelbilgiler anlatılarak surelerin Kur’an- ı Kerim içerisindeki sıralamalarınadikkat çekilecektir. (4. Kazanım)

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: İnsanın Yaratılışı ve Özellikleri 2. Sureleri Tanıyorum: Mu’minunSuresi 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum: İsra 80 4. Kur'an KavramlarınıÖğreniyorum: Rab, İlah, Melik, İbadet

5. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışı ve özelliklerini açıklar.6. Mu'minun suresini genel özellikleriyle tanır. 7. İsra suresinin 80. ayetindeyer alan duaların anlamını kavrar. 8. Rab, İlah, Melik, İbadet kavramlarınınanlamlarını açıklar.

“Kur’an’da İnsan ve Toplum: İnsanın Yaratılışı veÖzellikleri” konusu ele alınırken günlük hayatla ilişki kurulacaktır. (5.Kazanım) Tanıtılacak sure hakkında genel bilgiler verilecektir. (6. Kazanım)Kavramlar genel hatları ve anlamlarıyla ele alınıp ayrıntılardankaçınılacaktır. (8. Kazanım)

11

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM'İ OKUMA VE EZBERLEME

9. SINIF

2. ÜNİTE: KURAN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. KUR'AN-I KERİM OKUMAYA GİRİŞ 1. Harfler ve Özellikleri1.1. Harfler ve İsimleri 1.2. Harflerin Yazılışları 1.3. Harflerin Mahreçleri1.4. İnce ve Kalın Sesli Harfler 2. Harflerin Okunuşu 2.1. Harekeler: Üstün,Esre, Ötre 2.2. Cezim (Sükun) 2.3. Şedde 2.4. Tenvin 2.5. Med Harfleri: Elif,Vav, Ya 2.6. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif 2.7. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti3. Okunuşla İlgili Özel Durumlar 3.1. Elif Lam Takısının Okunuşu 3.2. Zamir veOkunuşu 3.3. Med-Kasr Kelimeleri 3.4. Okunmayan Elif 3.5. Hurûf-u Mukattaa II.OKUNACAK SURE VE AYETLER

1. Âl-i İmran Suresi ( 1–15 sayfalar )

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Harflerin isimlerini söyler.2. Harflerin kelime içindeki yazılış biçimlerini tanır. 3. Harflerimahreçlerine uygun olarak telaffuz eder. 4. Harfleri harekelerine ve meddurumlarına göre seslendirir. 5. Okunuşla ilgili bazı harf ve işaretlere dikkatederek Kur’an’ı okur. 6. Âl-i İmran suresini kurallarına uyarak okur.

Harfleri öğretirken öğrencilerin zorlanmaları göz önünealınarak kolaylaştırıcı ve Kur'an öğrenmeyi sevdirici bir yol izlenecektir.Koro halinde harflerin seslendirilmesi yapılarak her öğrencinin katılımısağlanacaktır. Görsel ve işitsel materyaller kullanılarak öğrenmekolaylaştırılacaktır

12

III. EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI 1. Kur’an’ı AnlayarakOkumanın Amacı 2. Kur’an’ı Ezberlemenin İlkeleri ve Yöntemleri 3. İhlâsSuresini ve Anlamını Öğreniyorum 4. Kevser Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 5.Fatiha Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 6. Ayet-el Kürsi’yi ve AnlamınıÖğreniyorum ( Bakara 255 )

7. Kur’an’ı ezberlemenin ve anlayarak okumanın öneminikavrar. 8. Kur’an’ı kolay ezberlemenin yollarını kavrar. 9. Kur’an’dan ezberleryapmaya ve anlayarak okumaya istekli olur. 10. Ezberlenecek sureleri usulüneuygun olarak ezberler. 11. Ezberlenen surelerin anlamlarını ana hatları ilekavrar. 12. Anlamını öğrendiği surelerden mesaj ve ilkeler çıkarır.

“Kur’an’ı anlayarak okumanın amacı” konusu ele alınırkenanlayarak okumanın amacının doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranış olduğunavurgu yapılacaktır. (7. Kazanım) Koro halinde toplu tekrarlarla ezberlemekolaylaştırılmalıdır. Görsel ve işitsel materyallerin yardımıyla ezberlemekolaylaştırılmalıdır

13

10. ORTAÖĞRETİM 10.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMI ÜNİTE VE KONULAR

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

I. MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.MekkeDönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri 2.Medine Dönemi Ayetlerinin TemelÖzellikleri

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: Kur'an'da İnsan Tipleri 2. Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi 3.Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Taha 25-28) 4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum:Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. Âl-i İmran Suresi ( 16-28sayfalar) 2. Ahzab Suresi II. TECVİT BİLGİSİ

1. Uzatma (Med) ve Çeşitleri 1.1. Medd-i Tabiî 1.2. Medd-iMuttasıl

1.3. Medd-i Munfasıl 1.4. Medd-i Ârız

1.5. Medd-i Lâzım 1.6. Medd-i Lîn

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI 1. NasSuresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Tebbet Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

5. Bakara Suresinin Son İki Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum( Bakara 285-286 )

14

11. ORTAÖĞRETİM 10.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMI ÜNİTE, KONULAR, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM VE MESAJI

10. SINIF

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. MEKKÎ VE MEDENÎ SURELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 1.MekkeDönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri 2.Medine Dönemi Ayetlerinin TemelÖzellikleri

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Mekke döneminin genelözelliklerini açıklar. 2. Mekki ayetlerin temel özelliklerini kavrar. 3. Medinedöneminin genel özelliklerini açıklar. 4. Medeni ayetlerin temel özelliklerinikavrar.

Kur’an surelerini doğru anlamada surelerin indiriliş konusuve ortamının bilinmesinin önemine vurgu yapılacaktır.

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: Kur'an'da İnsan Tipleri 2. Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi 3.Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum: Taha 25-28 4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum:Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar

5. Kur'an'da yer alan insan tiplerini tanır. 6. Furkansuresini genel özellikleriyle tanır. 7. Taha suresinin 25–28. ayetlerinde yeralan duaların anlamını kavrar. 8. Tövbe, İstiğfar, İhsan, Îsar kavramlarınınanlamlarını açıklar.

“Kur’an’da İnsan ve Toplum: Kur’an’da İnsan Tipleri” konusuele alınırken konunun günlük hayatla ilişkisi kurulacaktır. (5. Kazanım)Mü'min, Müslüman, kâfir, münafık gibi insan tiplerine vurgu yapılacaktır. (5.ve 6. Kazanım) Tanıtılacak sure hakkında ayrıntılara girilmeyecektir. Duanınönemi üzerinde durulacak, Kur’an’ın örnek dualarla da bize rehberlik ettiğineişaret edilecektir. Kavramlar genel hatları ve anlamlarıyla ele alınıpayrıntılardan kaçınılacaktır.

15

16

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM OKUMA VE EZBERLEME

10. SINIF

2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. Âl-i İmran Suresi ( 16-28sayfalar) 2. Ahzab Suresi II. TECVİT BİLGİSİ 1. Uzatma (Med) ve Çeşitleri 1.1.Medd-i Tabiî 1.2. Medd-i Muttasıl 1.3. Medd-i Munfasıl 1.4. Medd-i Ârız 1.5.Medd-i Lâzım 1.6. Medd-i Lîn

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Okunuşla ilgili bazı harf veişaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur. 2. Âl-i İmran ve Ahzab surelerini kurallarınauyarak okur. 3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Medd-i Tabiî, Meddi-i Muttasıl veMedd-i Munfasıl, Medd-i Ârız, Meddi-i Lâzım ve Medd-i Lîn'i ayırt eder.

Tecvit kuralları öğretilirken uygulama esas alınacak,tanımların ezberletilmesinden kaçınılacaktır. (3. Kazanım) Okunacak sayfalarıngörsel ve işitsel materyallerle daha kolay öğrenilmesi sağlanacaktır.

III. EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI 1. Nas Suresini veAnlamını Öğreniyorum

2. Felak Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Tebbet Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Nasr Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 5. Bakara SuresininSon İki Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum (Bakara 285-286)

4. Ezberlenecek sureleri usulüne uygun olarak ezberler. 5.Ezberlenen surelerin anlamlarını ana hatları ile kavrar. 6. Anlamını öğrendiğisurelerden mesaj ve ilkeler çıkarır.

Ezberlenecek surelerin temel mesajlarına vurgu yapılacak vebunların hayatla ilişkisi kurulacaktır. Sureler ezberlenirken koro halinde heröğrencinin katılımı sağlanacaktır. Görsel ve işitsel materyaller kullanılaraköğrenme kolaylaştırılacaktır.

17

12. ORTAÖĞRETİM 11.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMI ÜNİTE VE KONULAR

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

I. K. KERİM’İN ANLAŞILMASI 1. K. Kerim'in İndiği Ortam

2. K. Kerim'e Bütüncül Yaklaşım

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM II. KUR’ANIN MESAJINIANLIYORUM

1. Kur'an'da İnsan ve Toplum: Hz. Musa ve Toplumu 2.Sureleri Tanıyorum: Yasin Suresi 3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum Ahkaf 15. 4.Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum: Davet, Emir, Nehiy, Hidayet

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. Maide Suresi ( 1-15 sayfalar)2. Muhammed Suresi 3. Hadid Suresi II. TECVİT BİLGİSİ

1. Tenvin ve Sakin Nun 2. İhfa 3. İzhar

4. İklab

5. İdgamlar

5.1. İdgam-ı Mea’l-gunne 5.2. İdgam-ı Bila-gunne

5.3. İdgam-ı Misleyn

5.4. İdgam-ı Mütecaniseyn

5.5. İdgam-ı Mütekaribeyn

5.6. İdgam-ı Şemsiye 5.7. İdgam-ı Kameriye

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI 1.KafirunSuresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Kureyş Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

3. Fil Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Mâun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 5. Haşr Suresinin Sonüç Ayeti’ni ve Anlamını Öğreniyorum (Haşr 23-24-25)

18

13. ORTAÖĞRETİM 11.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMI ÜNİTE, KONULAR, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM VE MESAJI

11. SINIF

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. KUR'AN-I KERİM’İN ANLAŞILMASI 1. K. Kerim'in İndiği Ortam2. K. Kerim'e Bütüncül Yaklaşım

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kur'an-ı Kerim'in indiğiortamın özellikleri kavrar. 2. Sebeb-i Nüzul bilgisi ve önemini kavrar. 3. Kur'an'ıdoğru anlamada, Kur'an'ın indiği dönemin özelliklerini bilmenin önemini kavrar.4. Kur'an-ı Kerim'in doğru anlaşılması için bütüncül yaklaşımın önemini kavrar.5. Kur'an ayetlerinin birbirini tamamladığını ve açıkladığını fark eder.

Kur’an’ı doğru anlamada bir konuyla ilgili ayetlerinbütününün göz önünde bulundurulmasının gereği, ayrıntılara girilmeden elealınacaktır.

II. KUR’AN’IN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: Hz. Musa ve Toplumu 2. Sureleri Tanıyorum: Yasin Suresi 3. Kur’an’danDualar Öğreniyorum: Ahkaf 15 4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum: Davet, Emir,Nehiy, Hidayet

6. Hz. Musa'nın kıssasını ve İsrailoğulları'nın toplumsalözelliklerini ana hatlarıyla kavrar. 7. Yasin suresini genel özellikleriyletanır. 8. Ahkaf suresinin 15. ayetinde yer alan duanın anlamını kavrar. 9.Davet, Emir, Nehiy, Hidayet kavramlarının anlamlarını açıklar.

“Kur'an'da İnsan ve Toplum: Hz. Musa ve Toplumu” konusu elealınırken konunun günlük hayatla ilişkisi kurulacaktır. (6. Kazanım)Tanıtılacak sure hakkında genel bilgiler verilecektir. Kur’an’daki örnekduaların rehberliğine işaret edilecektir. Kavramlar genel hatları veanlamlarıyla ele alınıp ayrıntılardan kaçınılacaktır

19

20

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM OKUMA VE EZBERLEME

11. SINIF

2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. Maide Suresi ( 1-15 sayfalar)2. Muhammed Suresi 3. Hadid Suresi II. TECVİT BİLGİSİ 1. Tenvin ve Sakin Nun 2.İhfa 3. İzhar 4. İklab 5. İdgamlar 5.1. İdgam-ı Mea’l-gunne 5.2. İdgam-ıBila-gunne 5.3. İdgam-ı Misleyn 5.4. İdgam-ı Mütecaniseyn 5.5. İdgam-ıMütekaribeyn 5.6. İdgam-ı Şemsiye 5.7. İdgam-ı Kameriye

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Okunuşla ilgili bazı harf veişaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur. 2. Bakara, Mülk ve Fetih surelerinikurallarına uyarak okur. 3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, İhfa, Izhar, İklab,İdgam-ı Mea’l-gunne, İdgam-ı Bila-gunne, İdgam-ı Misleyn, İdgam-ı Mütecaniseyn,İdgam-ı Mütekaribeyn, İdgam-ı Şemsiye, İdgam-ı Kameriye'yi ayırt eder.

Okunacak sayfaların görsel ve işitsel materyallerle dahakolay öğrenilmesi sağlanacaktır. Tecvit kuralları öğretilirken uygulama esasalınacak, tanımların ezberletilmesinden kaçınılacaktır.

III. EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI 1. Kafirun Suresinive Anlamını Öğreniyorum 2. Kureyş Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 3. FilSuresini ve Anlamını Öğreniyorum

4. Mâun Suresini ve Anlamını Öğreniyorum 5. Haşr SuresininSon üç Ayetini ve Anlamını Öğreniyorum (Haşr 23-24-25)

4. Ezberlenecek sureleri usulüne uygun olarak ezberler. 5.Ezberlenen surelerin anlamlarını ana hatları ile kavrar. 6. Anlamını öğrendiğisurelerden mesaj ve ilkeler çıkarır.

Ezberlenecek surelerin temel mesajlarına vurgu yapılarakhayatla ilişkileri kurulacaktır. Sureler ezberlenirken koro halinde heröğrencinin katılımı sağlanacaktır. Görsel ve işitsel materyaller kullanılaraköğrenme kolaylaştırılacaktır.

21

14. ORTAÖĞRETİM 12.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMI ÜNİTE VE KONULAR

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

I. KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA 1. K. Kerim'i Anlamada Hz.Peygamber'in Yeri 2. Meal ve Tefsirlerden Yararlanma İlkeleri II. KUR’ANINMESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan ve Toplum: Hz. İsa ve Toplumu

2. Sureleri Tanıyorum:

Mülk ve Nebe Sureleri

3. Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum (Araf 151) 4. Kur'anKavramlarını Öğreniyorum: Veli, Adalet, Zulüm, Şefaat

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. İsra Suresi 2. Muminun Suresi

3. Kasas Suresi

II. TECVİT BİLGİSİ

1. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri

2. Kalkale 3. Ra’nın Hükümleri

4. Lafzatullah’taki lam harfinin Okunuşu

5. Sekte

6. Vakıf, İbtida, Vasıl ve İşaretleri 7. Secde Ayetleri veİşareti

III. EZBERLENECEK SURELER, AYETLER VE ANLAMLARI 1. AsrSuresini ve Anlamını Öğreniyorum

2. Kadir Suresini ve Anlamını Öğreniyorum

22

15. ORTAÖĞRETİM 12.SINIF KUR’AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİMPROGRAMI ÜNİTE, KONULAR, KAZANIM VE AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN-I KERİM VE MESAJI

12. SINIF

1. ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İ TANIYALIM

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. KUR’AN’I ANLAYARAK OKUMA 1. K. Kerim'i Anlamada Hz.Peygamber'in Yeri 2. Meal ve Tefsirlerden Yararlanma İlkeleri

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Kur'an-ı Kerim'i anlamadaHz. Peygamber'in sünnetinin yeri ve önemini fark eder. 2. Meal, tercüme vetefsirin anlamlarını ve çeşitlerini kavrar. 3. Meal ve tefsirlerden yararlanmailkelerini kavrar. 4. Meal ve tefsirleri Kur'an'ın ana mesajına uygun okumasıgerektiğini fark eder.

Hz. Peygamber'in Sünnetinin Kur’an’ın anlaşılıp hayatageçirilmesinde yeri örneklerle ortaya konacaktır. (1. Kazanım) Meal vetefsirlerin farklı olabileceği karşılaştırma yoluyla ortaya konacaktır. (2.Kazanım) Meallerin ve tefsirlerin Kur'an'ın bir açıklaması olup insani yorumlariçermesi nedeniyle eksiklerinin bulunabileceği dikkate alınacaktır. (3.Kazanım)

II. KUR’ANIN MESAJINI ANLIYORUM 1. Kur'an'da İnsan veToplum: Hz. İsa ve Toplumu 2. Sureleri Tanıyorum: Mülk ve Nebe Sureleri 3.Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum: Araf 151 4. Kur'an Kavramlarını Öğreniyorum:Veli, Adalet, Zulüm, Şefaat

5. Hz. İsa'nın gönderildiği toplumun özelliklerini vesonrasındaki değişimleri kavrar. 6. Mülk ve Nebe surelerini genelözellikleriyle tanır. 7. Araf suresinin 151. ayetinde yer alan duanın anlamınıkavrar. 8. Veli, Adalet, Zulüm, Şefaat kavramlarının anlamlarını açıklar.

Kıssalar işlenirken temel mesajlara vurgu yapılacak vebunların hayatla ilişkisi kurulacaktır. (5. Kazanım) Tanıtılacak sure hakkındagenel bilgiler verilecektir. (6. Kazanım) Duanın önemi üzerinde durulacak,Kur’an’ın örnek dualarla da bize rehberlik ettiğine işaret edilecektir. (7.Kazanım) Kavramlar genel hatları ve anlamlarıyla ele alınıp ayrıntılardankaçınılacaktır

23

ÖĞRENME ALANI: KUR'AN- KERİM'İ OKUMA, EZBERLEME

12. SINIF

2. ÜNİTE: KUR’AN’I KERİM’İ GÜZEL OKUMA

ÜNİTE AÇILIMLARI

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

I. OKUNACAK SURE VE AYETLER 1. İsra Suresi 2. Muminun Suresi3. Kasas Suresi II. TECVİT BİLGİSİ 1. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri 2. Kalkale3. Ra’nın Hükümleri 4. Lafzatullah’taki lam harfinin Okunuşu 5. Sekte 6. Vakıf,İbtida, Vasıl ve İşaretleri 7. Secde Ayetleri ve İşareti

Bu ünite sonunda öğrenciler; 1. Okunuşla ilgili bazı harf veişaretlere dikkat ederek Kur’an’ı okur. 2. İsra, Mu'minun ve Kasas surelerinikurallarına uyarak okur. 3. Kur'an-ı Kerim'i okurken, Sakin Mim'in okunuşu,Ra'nın hükümleri, Lafzatullah’taki lam harfinin okunuşunu ve Sekte'yi ayırteder. 4. Vakıf, İbtida, Vasıl ve İşaretleri'ni tanır. 5. Secde ayetlerini vesecde işaretlerini tanır.

Okunacak sayfaların görsel ve işitsel materyallerle daha kolayöğrenilmesi sağlanacaktır. Tecvit kuralları öğretilirken uygulama esasalınacak, tanımların ezberletilmesinden kaçınılacaktır.

III. EZBERLENECEK SURELER VE ANLAMLARI 1. Asr Suresi’ni veAnlamını Öğreniyorum 2. Kadir Suresi’ni ve Anlamını Öğreniyorum

6. Ezberlenecek sureleri usulüne uygun olarak ezberler. 7.Ezberlenen surelerin anlamlarını ana hatları ile açıklar. 8. Anlamını öğrendiğisurelerden mesaj ve ilkeler çıkarır.

Ezberlenecek surelerin temel mesajlarına vurgu yapılarakhayatla ilişkileri kurulacaktır. Sureler ezberlenirken koro halinde heröğrencinin katılımı sağlanacaktır. Görsel ve işitsel materyaller kullanılaraköğrenme kolaylaştırılacaktırOgder Erzurum Subesi Ayazpasa Mah. Gurcukapi is Merkezi Gurcukapi Camii Karsisi Kat : 7 Yakutiye/Erzurum
Her hakki saklidir. 2012 -  Yazilim: Ogder Erzurum